Oproep wegens fijn stof uit houtkachels of open haarden

Op 6 december 2016 heeft de Vlaamse Milieumaatschappij een eerste oproep naar de bevolking gedaan met het advies om de volgende dagen geen hout te verbranden in open haarden of kachels.

Doordat er namelijk weinig wind is, spreekt men over een temperatuurinversie, waarbij de onderste luchtlagen kouder en sterker vervuild zijn.

Steeds meer en meer dringt het door, dat hout verbranden in huishoudelijke kachels mee bijdraagt tot het probleem van fijn stof.

Daar de informatiedrempel van 50 µg/m3 voor concentraties fijn stof overschreden is in Brussel en Vlaanderen wordt dit advies nu uitgebracht.

Wanneer de alarmdrempel van 70 µg/m3 wordt geschreven gaat het gekende smogalarm in op autowegen (waarbij er maar 90km/u mag gereden worden op de meeste drukke autosnelwegen).

“Mensen staan er niet bij stil dat bij het verbranden van hout heel veel vervuilende stoffen in de lucht komen”, zegt Katrien Smet van de VMM. Ze vernoemt niet alleen fijn stof, maar ook kankerverwekkende dioxines en polyaromatische koolwaterstoffen.

“Het is geen verbod omdat we niet willen dat mensen in de kou zitten die geen andere manieren van verwarming hebben”, aldus nog Smet.

houtkachel

Geen reacties

    Geef een antwoord