Mogelijke kacheltax of Schauwtax in de toekomst in Vlaanderen?

Een bericht dat elke winter nu terugkomt is de oproep in Vlaanderen rond het vermijden van het gebruik van houtkachels bij winterdagen met weinig luchtcirculatie. Algemeen wordt nu aangenomen dat op winterdagen de uitstoot van houtkachels in Vlaanderen de grootste bron van fijnstof zijn (groter dan transport). Het mag dus te verwachten worden, dat er […]

Oproep wegens fijn stof uit houtkachels of open haarden

Op 6 december 2016 heeft de Vlaamse Milieumaatschappij een eerste oproep naar de bevolking gedaan met het advies om de volgende dagen geen hout te verbranden in open haarden of kachels. Doordat er namelijk weinig wind is, spreekt men over een temperatuurinversie, waarbij de onderste luchtlagen kouder en sterker vervuild zijn. Steeds meer en meer […]

Berekening de Tijd geeft stijging energiefactuur weer

Krant de Tijd heeft een berekening gedaan van alle aankomende stijgingen op de energiefactuur voor gewone consumenten. Het mag duidelijk zijn dat verschillende maatregelen van zowel de federale als Vlaamse overheid samenkomen, waar elektriciteit tot 40% duurder zal worden op enkele maanden tijd. Hierbij treden er grote regionale verschillen op door de verschillen tussen bvb. […]