Mogelijke kacheltax of Schauwtax in de toekomst in Vlaanderen?

Een bericht dat elke winter nu terugkomt is de oproep in Vlaanderen rond het vermijden van het gebruik van houtkachels bij winterdagen met weinig luchtcirculatie.

Algemeen wordt nu aangenomen dat op winterdagen de uitstoot van houtkachels in Vlaanderen de grootste bron van fijnstof zijn (groter dan transport). Het mag dus te verwachten worden, dat er in de toekomst hier belangrijke maatregelen rond gaan komen.

Bij de start van Batibouw 2018 komt Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) plots met een bijzonder voorstel hier rond.

Mogelijke registratie houtkachels

De minister oppert het idee voor een eventuele verplichte registratie van houtkachels bij de verkoop van woningen of wordt het opgenomen in de Woningpas.

Dit zou dan beter in kaart brengen waar en hoeveel houtkachels er momenteel in gebruik zijn. We moeten er natuurlijk geen tekening bij maken, dat een dergelijk register ook een eenvoudige aanzet is naar een eventuele taks op het gebruik van houtkachels (denk aan de registratie van zonnepanelen met nu bijhorende prosumententarief 😉 ).

Natuurlijk zijn er dan ook nog de kampvuren, kerstboomverbrandingen en andere vormen van fijn stof productie. Benieuwd hoe dit gaat aflopen…

Tips voor het vermijden van fijn stof in houtkachels?

Wat een moderne houtkachel tot 4 keer meer fijnstof uitstoot dan een steenkoolcentrale stemt tot nadenken.

Daarom hieronder enkele tips om de productie van fijn stof te gaan verminderen:

Oproep wegens fijn stof uit houtkachels of open haarden

Op 6 december 2016 heeft de Vlaamse Milieumaatschappij een eerste oproep naar de bevolking gedaan met het advies om de volgende dagen geen hout te verbranden in open haarden of kachels.

Doordat er namelijk weinig wind is, spreekt men over een temperatuurinversie, waarbij de onderste luchtlagen kouder en sterker vervuild zijn.

Steeds meer en meer dringt het door, dat hout verbranden in huishoudelijke kachels mee bijdraagt tot het probleem van fijn stof.

Daar de informatiedrempel van 50 µg/m3 voor concentraties fijn stof overschreden is in Brussel en Vlaanderen wordt dit advies nu uitgebracht.

Wanneer de alarmdrempel van 70 µg/m3 wordt geschreven gaat het gekende smogalarm in op autowegen (waarbij er maar 90km/u mag gereden worden op de meeste drukke autosnelwegen).

“Mensen staan er niet bij stil dat bij het verbranden van hout heel veel vervuilende stoffen in de lucht komen”, zegt Katrien Smet van de VMM. Ze vernoemt niet alleen fijn stof, maar ook kankerverwekkende dioxines en polyaromatische koolwaterstoffen.

“Het is geen verbod omdat we niet willen dat mensen in de kou zitten die geen andere manieren van verwarming hebben”, aldus nog Smet.

houtkachel

Berekening de Tijd geeft stijging energiefactuur weer

Krant de Tijd heeft een berekening gedaan van alle aankomende stijgingen op de energiefactuur voor gewone consumenten.

Het mag duidelijk zijn dat verschillende maatregelen van zowel de federale als Vlaamse overheid samenkomen, waar elektriciteit tot 40% duurder zal worden op enkele maanden tijd. Hierbij treden er grote regionale verschillen op door de verschillen tussen bvb. Eandis en Infrax.

tijd elektriciteit duurder

Het mag dan niet verbazen dat zelfs de nieuwe netvergoeding voor zonnepaneel bezitters de sterke groei van zonnepanelen in ons land niet gaat tegenhouden. De lagere prijs van een installatie en de sterke stijging van de energieprijs maakt dat de terugverdientijd stabiel blijft.

het is dus zeker de moeite om eens te kijken of zonnepanelen toch niet op je dak mogen verschijnen.