Paasvuren zorgen voor fijnstofpiek in paasweekend

Elk jaar zorgt het paasweekend voor een extra discussie, waarbij een traditie in het Oosten van Nederland aan de Duitse grens voor zorgt. De zogenaamde paasvuren zijn metershoge houtvuren, die op pasen en paasmaandag worden aangestoken als jarenlange traditie. Deze worden al snel bijna 20m hoog en kunnen een omvang van 6000 kubieke meter halen […]

Mogelijke kacheltax of Schauwtax in de toekomst in Vlaanderen?

Een bericht dat elke winter nu terugkomt is de oproep in Vlaanderen rond het vermijden van het gebruik van houtkachels bij winterdagen met weinig luchtcirculatie. Algemeen wordt nu aangenomen dat op winterdagen de uitstoot van houtkachels in Vlaanderen de grootste bron van fijnstof zijn (groter dan transport). Het mag dus te verwachten worden, dat er […]

Oproep wegens fijn stof uit houtkachels of open haarden

Op 6 december 2016 heeft de Vlaamse Milieumaatschappij een eerste oproep naar de bevolking gedaan met het advies om de volgende dagen geen hout te verbranden in open haarden of kachels. Doordat er namelijk weinig wind is, spreekt men over een temperatuurinversie, waarbij de onderste luchtlagen kouder en sterker vervuild zijn. Steeds meer en meer […]