Paasvuren zorgen voor fijnstofpiek in paasweekend

Elk jaar zorgt het paasweekend voor een extra discussie, waarbij een traditie in het Oosten van Nederland aan de Duitse grens voor zorgt.

De zogenaamde paasvuren zijn metershoge houtvuren, die op pasen en paasmaandag worden aangestoken als jarenlange traditie. Deze worden al snel bijna 20m hoog en kunnen een omvang van 6000 kubieke meter halen van dennenhout, kerstbomen en snoeihout… Net iets groter dan een gemiddeld kampvuurtje dus.

Nu dat we allemaal vol gaan voor spouwmuurisolaties of het leggen van zonnepanelen wordt alles onder het vergrootglas gehouden. Nu ook zelfs houtkachels verdacht beginnen te worden voor de uitstoot van zogenaamd fijnstof, komen natuurlijk ook de paasvuren in het oog van de storm.

Ook dit jaar is de discussie in Nederland hard opgelaaid en waaide deze zelfs over tot in België. Door een kronkel in de luchtlagen, waaide het fijnstof en bijhorende brandlucht namelijk over de hele Benelux tot in het Noorden van België

Hoe denk jij hierover? Leuke traditie of toch iets waar we ons vragen over moeten gaan stellen?

Mogelijke kacheltax of Schauwtax in de toekomst in Vlaanderen?

Een bericht dat elke winter nu terugkomt is de oproep in Vlaanderen rond het vermijden van het gebruik van houtkachels bij winterdagen met weinig luchtcirculatie.

Algemeen wordt nu aangenomen dat op winterdagen de uitstoot van houtkachels in Vlaanderen de grootste bron van fijnstof zijn (groter dan transport). Het mag dus te verwachten worden, dat er in de toekomst hier belangrijke maatregelen rond gaan komen.

Bij de start van Batibouw 2018 komt Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) plots met een bijzonder voorstel hier rond.

Mogelijke registratie houtkachels

De minister oppert het idee voor een eventuele verplichte registratie van houtkachels bij de verkoop van woningen of wordt het opgenomen in de Woningpas.

Dit zou dan beter in kaart brengen waar en hoeveel houtkachels er momenteel in gebruik zijn. We moeten er natuurlijk geen tekening bij maken, dat een dergelijk register ook een eenvoudige aanzet is naar een eventuele taks op het gebruik van houtkachels (denk aan de registratie van zonnepanelen met nu bijhorende prosumententarief 😉 ).

Natuurlijk zijn er dan ook nog de kampvuren, kerstboomverbrandingen en andere vormen van fijn stof productie. Benieuwd hoe dit gaat aflopen…

Tips voor het vermijden van fijn stof in houtkachels?

Wat een moderne houtkachel tot 4 keer meer fijnstof uitstoot dan een steenkoolcentrale stemt tot nadenken.

Daarom hieronder enkele tips om de productie van fijn stof te gaan verminderen:

Oproep wegens fijn stof uit houtkachels of open haarden

Op 6 december 2016 heeft de Vlaamse Milieumaatschappij een eerste oproep naar de bevolking gedaan met het advies om de volgende dagen geen hout te verbranden in open haarden of kachels.

Doordat er namelijk weinig wind is, spreekt men over een temperatuurinversie, waarbij de onderste luchtlagen kouder en sterker vervuild zijn.

Steeds meer en meer dringt het door, dat hout verbranden in huishoudelijke kachels mee bijdraagt tot het probleem van fijn stof.

Daar de informatiedrempel van 50 µg/m3 voor concentraties fijn stof overschreden is in Brussel en Vlaanderen wordt dit advies nu uitgebracht.

Wanneer de alarmdrempel van 70 µg/m3 wordt geschreven gaat het gekende smogalarm in op autowegen (waarbij er maar 90km/u mag gereden worden op de meeste drukke autosnelwegen).

“Mensen staan er niet bij stil dat bij het verbranden van hout heel veel vervuilende stoffen in de lucht komen”, zegt Katrien Smet van de VMM. Ze vernoemt niet alleen fijn stof, maar ook kankerverwekkende dioxines en polyaromatische koolwaterstoffen.

“Het is geen verbod omdat we niet willen dat mensen in de kou zitten die geen andere manieren van verwarming hebben”, aldus nog Smet.

houtkachel