Gent gaat voor groenere kunst

Vreemde vogels die Gentenaars, of moeten we zeggen kunstenaars? Een nieuw initiatief door een aantal verenigingen hebben een website opgericht met als doel een charter te ondertekenen om de kunst groener en duurzamer te maken.

Het Green Track-charter om ecologischer te werken is op vijf peilers gebaseerd.

  1. De ecologische voetafdruk proberen te verkleinen van de organisaties zelf
  2. Iedere organisatie moet een aanspreekpunt hebben over ecologie
  3. Milieu-indicatoren worden vooropgesteld om dan een C02 uitstoot te kunnen berekenen van elke organisatie
  4. Een concreet actieplan met doelstellingen moet er ook zijn
  5. Elke organisatie moet een financiële bijdrage doen aan dit initiatief, om de werking te garanderen

Op zich een zeer interessante actie! Kunst en eco. Moet kunnen.

Voor meer info verwijzen we je graag door naar de website.

Faire huurprijs berekenen, er komt een site!

De Vlaamse overheid sleutelt aan een website die huurprijzen met elkaar vergelijkt. “Huurders weten zo of ze een faire prijs betalen en verhuurders moeten hun prijs niet langer met de natte vinger bepalen”, zegt SPA-minister van Wonen Freya Van den Bossche.

Over enkele maanden moet de website af zijn. De website steunt op het principe van de Vreg-website, die het mensen mogelijk maakt energieprijzen met elkaar te vergelijken. Op basis van een heleboel parameters zoals provincie, stad, type woonst, aantal slaapkamers, dubbele of enkele beglazing en zaken zoals details over de verwarming zullen deel uitmaken van de vergelijkfunctie.

De info komt uit een databank waarin alle geregistreerd huurcontracten zijn in opgenomen. Eindelijk is er een goed overzicht van de prijzen op de privémarkt betreft verhuren van woningen. Kamers van gemiddeld 215 euro per maand tot zelfs woningen tot gemiddeld 925 euro maken allemaal deel uit van de databank.

In tegenstelling tot de vastgoedprijzen blijven de prijzen van verhuur stabiel, maar in het laatste segment stijgen de prijzen wel. Wanbetalingen zijn dan ook in dat segment het grootste, waardoor de verhuurders dergelijke wanbetalingen al mee calculeren in de prijs.

Naast de website met prijzen vergelijken is er ook sprake van een huurgarantiefonds dat eigenaars tegen wanbetalers moet beschermen, voor één jaar lang. Dat moet er ook anderzijds voor zorgen dat huurders niet zomaar op straat kunnen gezet worden als ze niet onmiddellijk betalen. Jaarlijks worden er zo’n 12.000 huurder voor de vrederechter gedaagd wegens wanbetaling.

Wanneer de website precies online komt is niet geweten.

Foto door Widerbergs

Kinderen opvoeden omtrent milieu en energieverbruik

Energie besparen; leer het aan je kinderen

Een druk op de knop en het licht gaat aan, een draai aan de kraan en er is water beschikbaar. Het lijkt zo vanzelfsprekend voor kinderen. Dat is niet zo. Er zitten een aantal complexe processen achter dit allemaal. Natuurlijke energiebronnen worden schaarser en dus is het aan ons om onze kinderen ecologisch op te voeden. Laat hen bewust worden en bewust omspringen met energie. Wij geven dé belangrijkste tips die jij aan je kind moet doorgeven. (meer…)